โลโก้เว็บไซต์ รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1401 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9  ระหว่างวันที่ 29 -31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   อาจารย์วีระยุทธ  หล้าอมรชัยกุล  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำทีมนักศึกษา  คือ นายชวลิต  อินชาวนา และ นายจิรายุ จรแจ่ม นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  เข้าร่วม การแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ   

          จากการดูแลและให้คำปรึกษาของคณาจารย์ถ่ายทอดสู่นักศึกษาที่มีความตั้งใจจริง  ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์  ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ นายชวลิต  อินชาวนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ  ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9  ประจำปี 2560

 

ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงาน  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา