โลโก้เว็บไซต์ ผู้ว่าฯพิษณุโลก พบปะมอบนโยบาย ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้ว่าฯพิษณุโลก พบปะมอบนโยบาย ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1078 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์ 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายไพโรจน์ แก้วแดง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก พบปะเยี่ยมเยียนเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โอกาสนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวถึงนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการ เพื่อการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขยิ่งขึ้น 
จากนั้น นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม โรงสีข้าวนำยุทธ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพื่อรับฟังนโยบาย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในการรับสีข้าวให้เกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช่จ่าย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไข้ปัญหาราคาข้าว เพื่อช่วยเหลือชาวนาภายในจังหวัดพิษณุโลก 

ภาพ-ศิริลักษณ์ , ปภาดา 
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา