โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-11-08

มทร.ล้านนา สนองนโยบายรัฐบาลเปิดบูธขายข้าว
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา สนองนโยบายรัฐบาลเปิดบูธขายข้าว เพื่อช่วยเกษตรกรชาวนาขายข้าวในราคาที่สูงขึ้น ลดขั้นตอนผ่านโรงสีเอกชนและพ่อค้าคนกลางกดราคา โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดบูธจำหน่าย... >> อ่านต่อ


ผู้ว่าฯพิษณุโลก พบปะมอบนโยบาย ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์ 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา