โลโก้เว็บไซต์ ผู้ว่าฯพิษณุโลก พบปะมอบนโยบาย ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้ว่าฯพิษณุโลก พบปะมอบนโยบาย ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาผู้ว่าฯพิษณุโลก พบปะมอบนโยบาย ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์ 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา