โลโก้เว็บไซต์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 22 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1013 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์ รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  นำทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 ณ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ร่วมกับ. ทีมงาน. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ปภาดา พลอยอิ่ม  - รายงาน 

สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา