โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับเยาวชนในสถานศึกษา กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับเยาวชนในสถานศึกษา กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 829 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รอง ผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนมทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นตัวแทนรองอธิการบดีร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับเยาวชนในสถานศึกษา กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 เพื่อร่วมกันดำเนินการสนับสนุนแลกเปลี่ยนบุคลากรและสถานที่เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมฝรมือแรงงาน การแข่งขันและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในสาขาที่หน่อยงานทั้งสองเห็นสมควร

ภาพ-พิรานันท์

ข่าว-ปภาดา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา