โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-05-22

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
อาทิตย์ 22 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์ รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  นำทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 ณ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ร่วมกับ. ทีมงาน. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา พิษณุโลกปภาดา พลอยอิ่ม  - รายงาน สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา