โลโก้เว็บไซต์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
    ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์ รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  นำทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 ณ ต....


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา