โลโก้เว็บไซต์ งานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนางานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วันที่ 12 เมษายน  2559  ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  ผศ.พรรณี นุกูลคาม  ผอ.กองบริหารทรัพยากร ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา