โลโก้เว็บไซต์ งาน 62 ปี สายสัมพันธ์ราชมงคลบ้านกร่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งาน 62 ปี สายสัมพันธ์ราชมงคลบ้านกร่าง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 12 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 363 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน 62 ปี สายสัมพันธ์ราชมงคลบ้านกร่าง  ในวันเสาร์ที่ 12  ธันวาคม  2558  โดยกิจกรรมภายในงาน เริ่มตั้งแต่เวลา  10.00 น.  ประกอบด้วย  พิธีไหว้พระพุทธวิโมกข์  พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค  พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปู่ยาง  การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ของศิษย์เก่า   เวลา  13.00 น.  พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าผู้มีอายุครบ  60 ปี ในงานวันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ  พิธีมอบเกียรติบัตรแดศิษย์เก่าดีเด่น  การแสดงวิสัยทัศน์และการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง ณ หอประชุม ราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี   และในเวลา  17.00  - 23.00 น.  เป็นกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์ราชมงคลบ้านกร่าง     

          ทั้งนี้  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวว่า   “คณาจารย์  พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ  มีความยินดีต้อนรับศิษย์เก่าทุกท่าน  ด้วยความยินดียิ่ง  มีการเตรียมงานและจัดเตรียมสถานที่อย่างเต็มศักยภาพ  โดยมุ่งเน้นให้ศิษย์เก่าทุกท่าน  ที่เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ เกิดความประทับใจ  และภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา  เสมือนได้กลับสู่บ้านหลังที่สอง  ด้วยความรักและอบอุ่นในลูกเกษตรบ้านกร่าง”  

ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงาน

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา