โลโก้เว็บไซต์ งาน 62 ปี สายสัมพันธ์ราชมงคลบ้านกร่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งาน 62 ปี สายสัมพันธ์ราชมงคลบ้านกร่าง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนางาน 62 ปี สายสัมพันธ์ราชมงคลบ้านกร่าง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน 62 ปี สายสัมพันธ์ราชมงคลบ้านกร่าง  ในวันเสาร์ที่ 12  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา