โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-03-26

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสาร์ 26 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่  26 มีนาคม 2559   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    จัดงานพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โครงการ“ราชมงคลล้านนา  เดินเทิดพระเกียรติ  ครั้งที่  9  ประจำปี 2559   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยมี  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา