โลโก้เว็บไซต์  ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศทหารของพระราชา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศทหารของพระราชา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 705 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 กันยายน 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผอ.กองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย อ.บุญฤทธิ์ สโมสร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศทหารของพระราชา วีรบุรุษผู้กล้าอนุสรณ์ พลเอกนพพร เรือนจันทร์ และนายทหารผู้กล้า 4 นาย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก


ภาพ- อ.บุญฤทธิ์ สโมสร / นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ปชส.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา