โลโก้เว็บไซต์ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1440 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ภายในงาน การแข่งขันกีฬาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 23 “หิรัญญิการ์เกมส์” เมื่อค่ำคืนวันที่ 10 กันยายน 2559 มีจำนวนผู้เข้าร่วมการประกวด 11 คน จากสถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก, มหาวิทยาลัยพิษณุโลก , (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผลการแข่งขัน 

รางวัลน้องร้องขวัญใจ 
ได้แก่ นายสหภูมิ เพ็งเทศ จาก (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ได้แก่ นายอภิชาต โกมลวรรค จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 
ได้แก่ นางสาวณัฐนภา ครุฑนาค จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 
ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ แก้งพุฒ จาก (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ นางสาว ศศิวรรณ สีพะวงษ์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา