โลโก้เว็บไซต์  ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศทหารของพระราชา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศทหารของพระราชา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศทหารของพระราชา
วันที่ 12 กันยายน 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผอ.กองการศึกษา มทร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา