โลโก้เว็บไซต์ ให้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ กับนักเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ให้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ กับนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาให้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ กับนักเรียน
อ.อารยา นุ่มนิ่ม นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา