โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 879 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี แผนกพยาบาล ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อดูแลสุขภาพของนักศึกษาใหม่ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง เตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนภายในมหาวิทยาลัย ต่อไป

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา