โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบวงสรวง  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มิถุนายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2429 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (18 มิ.ย.2562)  นายวริศ  จิตต์​ธรรม​ รักษา​ราช​การแทน​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​กอง​บริหาร​ทรัพยากร​  พร้อมด้วย   นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา   คณาจารย์​ และ เจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบวงสรวง  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ     โดยมี นายพิพัฒน์​ เอกภาพันธ์  ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เป็นประธาน​ พร้อมด้วย​ ข้าราชการทหาร  ตำรวจ  และหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมงานพิธี  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ตำบลสมอแข  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

          สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หรือ สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถบพิตร มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระราเมศวร หมายถึง "พระพุทธเจ้า" หรือ "พระอิศวร" พระราชสมภพที่อยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 1974 แต่เติบโตและมีชีวิตในวัยเยาว์ที่พิษณุโลก   โดยเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่ 2 (เจ้าสามพระยา) กับพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่ 2 แห่งสุโขทัย พระองค์จึงเป็นเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณบุรีและราชวงศ์พระร่วง  ในช่วงแรกของการครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยา ก็เสด็จมาประทับที่อยุธยา อีกครึ่งหนึ่งเสด็จมาประทับที่พิษณุโลก เชื่อว่าคงเป็นไปเพื่อการควบคุมดูแลหัวเมืองทางด้านเหนือ และคานอำนาจของอาณาจักรทางเหนือ คือ อาณาจักรล้านนา ซึ่งกำลังมีความเข้มแข็งและต้องการแผ่อำนาจลงมาทางใต้ ในยุคของพระเจ้าติโลกราช   สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ. 2031 เมื่อพระชนมายุ 57 พรรษา ทรงครองราชย์ได้ 40 ปี ยาวนานที่สุดของอาณาจักรอยุธยา และเป็นลำดับ 3 ของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระองค์ประทับอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาประมาณ 20 ปี ที่เหลือทรงประทับที่เมืองพิษณุโลกตลอดรัชกาล

 

ข่าว/ภาพ-ปภาดา​ พลอย​อิ่ม​ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา