โลโก้เว็บไซต์ บวงสรวง  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ18มิ.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บวงสรวง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ18มิ.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
วันนี้ (18 มิ.ย.2562)  นายวริศ  จิตต์​ธรรม​ รักษา​ราช​การแทน​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​กอง​บริหาร​ทรัพยากร​  พร้อมด้วย   นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา