โลโก้เว็บไซต์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติฯ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 883 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19  มิถุนายน  2562  อาจารย์ทรงกลด   ศรีวัฒนวรัญญู  หัวหน้างานบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะทีมงาน  เข้าร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติ  การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง  เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยได้รับเกียรติจาก  นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34   องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง    กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชน  ร่วมกิจกรรม   ณ  บริเวณคลองยมราช  หมู่ที่ 2  และ หมู่ที่ 11  ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดูแลรักษาลำน้ำ  คูคลองให้ใสสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่สวยงามภายในชุมชน

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา