โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562   จังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 628 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

--- วันนี้ (5 เม.ย.2562)  นายวริศ จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร กองบริหารทรัพยากร แผนกยาพาหนะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562   ณ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

          วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ  จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ครม. มีมติรับทราบ “แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562” ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ การรณรงค์ในปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีห้วงเวลาการดำเนินการเป็น 3 ช่วง คือช่วงประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 17 เมษายน 2562 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 10 เมษายน 2562 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 

 

ภาพ/ข่าว – ปภาดา  พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา