โลโก้เว็บไซต์ งานพิษณุโลกเปิดโลกการอ่านหนังสือสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานพิษณุโลกเปิดโลกการอ่านหนังสือสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 เมษายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1037 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 เมษายน 2562  จังหวัดพิษณุโลก และ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก  จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “พิษณุโลกเปิดโลกการอ่านหนังสือสืบสานวัฒนธรรมไทย”   โดย นางสุทินา  พึ่ง​ทอง​  รักษาราชการ​แทนผู้อำนวยการกอง​การศึกษา​ พร้อมด้วย  คณาจารย์ และ พนักงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มอบหนังสือที่ทางห้องสุมดและบุคลากร  รวมบริจาคมาให้กับ  ดร.สุรชัย  มณีประกร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  งานครั้งนี้   คณะทีมงานห้องสุมด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสือ บริจาคหนังสือ และจัดนิทรรศการหนังสือ  ภายในงาน ครั้งนี้  ณ บริเวณอาคารจอดรถ หน้าศาลาประชาคม  จังหวัดพิษณุโลก 

         

ภาพ – ศิริลักษณ์  เสน่หา  , อ.สุภภณ พลอยอิ่ม , ปภาดา พลอยอิ่ม

ข่าว- ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา