โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดพิษณุโลก
--- วันนี้ (5 เม.ย.2562)  นายวริศ จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร กองบริหารทรัพยากร แผนกยาพาหนะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา