โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมบริจาคโลหิตกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมบริจาคโลหิตกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มีนาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 951 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 มีนาคม  2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  และ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก  จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต  ณ  ลานอเนกประสงค์ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   โดยมีคณาจารย์  พนักงานและนักศึกษา  ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน  86 ราย  ได้รับโลหิตจำนวน  33,900 ซีซี   บริจาคดวงตา  จำนวน  29  ราย และบริจาคอวัยวะ  27  ราย 

 

ภาพ – พิรานันท  นามมุลตรี

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา