โลโก้เว็บไซต์ บริจาคโลหิต14มี.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บริจาคโลหิต14มี.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมบริจาคโลหิตกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 14 มีนาคม  2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  และ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา