โลโก้เว็บไซต์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ให้เกียรติ  นำคณะทีมงาน  เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ให้เกียรติ นำคณะทีมงาน เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 มีนาคม  2562 นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ร่วมต้อนรับ   นายวันชัย  บันลือสินธุ์   รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ให้เกียรติ  นำคณะทีมงาน  เยี่ยมชมสรุป โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก  (ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาด 339.84 กิโลวัตต์)   ติดตั้งโดย บริษัท เลคิเซ่ไลท์ติ้ง จำกัด  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน 11  อาคารซี่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน    ปีงบประมาณ 2560     

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา