โลโก้เว็บไซต์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 15มี.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 15มี.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนารองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ให้เกียรติ นำคณะทีมงาน เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 15 มีนาคม  2562 นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา