โลโก้เว็บไซต์ กฟผ.ดูงานชีววิถี27ก.พ.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กฟผ.ดูงานชีววิถี27ก.พ.62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.)ศึกษาดูงาน เข้าชมนวัตกรรมทางการเกษตร ตามโครงการชีววิถี กฟผ.
วันนี้ (27 ก.พ.62)  นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวต้อนรับ คณะทีมงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา