โลโก้เว็บไซต์ ปั่นจักรยานรณรงค์ในวันรณรงค์ Big Day | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปั่นจักรยานรณรงค์ในวันรณรงค์ Big Day

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาปั่นจักรยานรณรงค์ในวันรณรงค์ Big Day
ช่วงเช้า ของวันที่ 4 สิงหาคม 2559 อ.บุญฤทธิ์ สโมสร รอง ผอ.ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา