โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

1ก.ย.65รายชื่อโรงเรียนโรงงาน ปี 2566
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

12ส.ค..65จิตอาสาปลูกต้นไม้
ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

12ส.ค.65ถวายพระพรวันแม่
ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

11ส.ค.65ซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร
ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

10ส.ค.65งานเทิดไท้พระพันปีหลวง
ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

3ส.ค.65งานแข่งขันฝีมือแรงงาน
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

27ก.ค.65ถวายพระพรพระเจิาอยู่หัว
พุธ 27 กรกฎาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

7ก.ค.65พิธีไหว้ครู
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

7ก.ค.65ไหว้ปู่ยางพระพิรุณ
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

6ก.ค.65บันทึกเทปถวายพระพร ร.10
พุธ 6 กรกฎาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 573

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา