โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2566
เสาร์ 30 กันยายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

18ส.ค.66รางวัลเครือข่ายองค์ความรู้
อังคาร 29 สิงหาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

12ส.ค.66ถวายพระพรพระพันปีหลวง
อังคาร 29 สิงหาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

18ส.ค.66Open House
ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

4ส.ค.66โครงการPIสายสนับสนุน มทร.พล
ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

3ส.ค.66นักเรียนพันธ์ุดี กทภ.3
ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

28ก.ค.66ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

20ก.ค.66บวงสรวงพระพิรุณ
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

20ก.ค.66พิธีไหว้ปู่ยาง
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

19ก.ค.66 ปลูกป่า
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 602

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา