โลโก้เว็บไซต์ ปั่นจักรยานรณรงค์ในวันรณรงค์ Big Day | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปั่นจักรยานรณรงค์ในวันรณรงค์ Big Day

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 899 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่วงเช้า ของวันที่ 4 สิงหาคม 2559 อ.บุญฤทธิ์ สโมสร รอง ผอ.ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.มนัส จูมี หัวหน้าแผนกนักศึกษาวิชาทหาร , นางสาวพิรานันท์ นามมูลตรี หัวหน้าแผนกพยาบาล ,นางปภาดา พลอยอิ่ม นักประชาสัมพันธ์ และ นักศึกษา จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานรณรงค์ในวันรณรงค์ Big Day โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง จังหวัดพิษณุโลก โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงให้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา