โลโก้เว็บไซต์ เปิด“โรงสีข้าวนำยุทธ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิด“โรงสีข้าวนำยุทธ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาพิธีเปิด“โรงสีข้าวนำยุทธ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวเพื่อสุขภาพ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา