โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมใจชวนกันไปออกเสียงประชามติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมใจชวนกันไปออกเสียงประชามติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมใจชวนกันไปออกเสียงประชามติ
ช่วงเย็น ของวันที่ 4 สิงหาคม 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา