โลโก้เว็บไซต์ ARIT Roadshow ส่งเสริมสมรรถนะการใช้งาน E-Learning และ E-office มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ARIT Roadshow ส่งเสริมสมรรถนะการใช้งาน E-Learning และ E-office มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนาARIT Roadshow ส่งเสริมสมรรถนะการใช้งาน E-Learning และ E-office มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ “ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา