โลโก้เว็บไซต์ 24มิ.ย.65วันยาเสพติดจ.พิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

24มิ.ย.65วันยาเสพติดจ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 จังหวัดพิษณุโลก
        วันที่  24  มิถุนายน 2565  ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา