โลโก้เว็บไซต์ 10มิ.ย.65ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

10มิ.ย.65ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนา



มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 10 มิถุนายน  2565 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจำปี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา