โลโก้เว็บไซต์ 14พ.ค.65มหกรรมความยักษ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

14พ.ค.65มหกรรมความยักษ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 โดย มทร.ล้านนางานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 5 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 14  พฤษภาคม  2565  นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว  ครั้งที่ 5 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำป...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา