โลโก้เว็บไซต์ งานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว  ครั้งที่ 5 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2565   ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 5 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3751 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14  พฤษภาคม  2565  นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว  ครั้งที่ 5 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2565  ณ  บริเวณสนามฟุตบอล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมี นายบุญฤทธิ์  สโมสร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กล่าวต้อนรับ  พร้อมด้วย นายสุริพล  มาบุญช่วย   ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน  การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาการตลาดควายไทยและอนุรักษ์ควายไทยพื้นเมือง มุ่งหวังส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกมีการปรับปรุงพันธุกรรมของควายไทย ให้มีคุณภาพดีขึ้น เป็นการเผยแพร่พันธุ์ควายไทยในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป สร้างความภูมิใจในอาชีพของตนเองและสืบทอดอาชีพการเลี้ยงควายไทยจากรุ่นสู่รุ่น  ให้เกษตรกรคนรุ่นใหม่หันมาเห็นความสำคัญกับการผลิตควายไทยคุณภาพทั้งการจัดการเลี้ยงดู การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ และร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มของควายไทย    กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับควายไทย นิทรรศการแนะนำผลงานจากอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  , พิธีสู่ขวัญควาย  , การโชว์ควายเผือกและควายแคระแสนรู้  และ การประกวดควายไทย จำนวน  14 รายการ

ผลการประกวดกระบือ
รุ่นที่ 1  กระบือพื้นเมืองสีดำ  รุ่นฟันน้ำนม  เพศเมีย  ส่วนสูงไม่เกิน  140 เซนติเมตร

รางวัลชนะเลิศ  “น้ำหนึ่ง”  เหรียญทองฟาร์ม จ.นครพนม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “หน้าหวาน”  จ่าแบงค์ฟาร์มควายไทย ต.ดอนทอง จ.พิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “ดาหลา”  เรือนไทยควายงาม  จ.อ่างทอง

รุ่นที่ 2  กระบือพื้นเมืองสีดำ   รุ่นฟันน้ำนม  เพศผู้  ส่วนสูงไม่เกิน  140 เซนติเมตร

รางวัลชนะเลิศ “เดอะร็อค”  นายนครินทร์  เลิศศิริกรณ์กุล  จ.สระบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “บิ๊กแบงค์”  บ้านสปาควายไทย  จ.พิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “แสงทอง”  ฟาร์มสุขใจ  จ.พิษณุโลก


 

รุ่นที่ 3  กระบือพื้นเมืองสีดำ    รุ่นฟันน้ำนม  เพศเมีย  ส่วนสูงมากกว่า  140 เซนติเมตร

รางวัลชนะเลิศ   “เพชรมณี”  มะขามเฒ่าฟาร์ม จ.ชัยนาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ทองทิพย์”  ชนะชนฟาร์ม  จ.ขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “ไข่มุก”  แพรวาฟาร์ม  จ.กาฬสินธุ์ 


รุ่นที่ 4 กระบือพื้นเมืองสีดำ  รุ่นฟันน้ำนม  เพศผู้  ส่วนสูงมากกว่า  140 เซนติเมตร

รางวัลชนะเลิศ  “มารวยจูเนียร์”  นายคำพูล  โสดา  จ.เพชรบูรณ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ช้างเศรษฐี”  ทุ่งเศรษฐีฟาร์ม  จ.ศรีสะเกษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “เก้านคร”  กลมพรรณฟาร์ม  จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 5 กระบือพื้นเมืองสีดำ  รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่  เพศเมีย 

รางวัลชนะเลิศ  “ดาวเรือง”  แพรวาฟาร์ม  จ.กาฬสิทธุ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “เก้ากะรัต”  นายคำนวณ  เทพารักษ์  จ.เลย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “น้ำเพชร”  เพชรฐากูลฟาร์ม  จ.นครนายก 

รุ่นที่ 6 กระบือพื้นเมืองสีดำ  รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่  เพศผู้ 

รางวัลชนะเลิศ  “ไผ่ทองจูเนียร์”   เพชรปอประจักษ์ฟาร์ม  จ.อุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “มหาชน”  นายชัยวิชิต  มะโนศิลป์  จ.เพชรบูรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “วู้ดดี้”  อัศวินฟาร์ม  จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 7 กระบือพื้นเมืองสีดำ  รุ่นฟันแท้ 3  คู่  เพศเมีย 

รางวัลชนะเลิศ  “งามตา”  รื่นเริงฟาร์มควายงาม  จ.อุบลราชธานี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “โบว์เงิน”  นายอุดม ปารี  จ.เพชรบูรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “ดวงใจ”  นายคำนวณ  เทพารักษ์  จ.เลย

รุ่นที่ 8 กระบือพื้นเมืองสีดำ  รุ่นฟันแท้ 3  คู่  เพศผู้ 

รางวัลชนะเลิศ  “โชคมงคล”  รื่นเริงฟาร์มควายงาม จ.อุบลราชธานี  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “ควายล้าน”  ประสบโชคฟาร์มควายไทย  จ.กำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “เทพนคร”  คอกจงเจริญควายไทย  จ.พิษณุโลก

รุ่นที่ 9 กระบือพื้นเผือก รุ่นฟันน้ำนม  เพศเมีย 

รางวัลชนะเลิศ “พรฟ้า”  นายวุฒิชัย  แสงลา  จ.อุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “เนื้อทอง”  นายปานแดง  ยนขุนทด  จ.กำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “ดอกแก้ว”  นายปิยะพงษ์  เพียรชนา  จ.กาฬสินธุ์

รุ่นที่ 10 กระบือเผือก รุ่นฟันน้ำนม  เพศผู้ 

รางวัลชนะเลิศ   “ช้างเผือก”  นายเชิดศักดิ์  พลเสช  จ.หนองบัวลำภู 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “โรนัลโด้”  นายกิตตินันท์  อันทะเกษ  จ.นครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “บุญหรั่ง”  น.ส.รัตนติกานต์  บุญแต้ม  จ.ลำปาง

รุ่นที่ 11 กระบือแคระ รุ่นฟันน้ำนม  เพศเมีย 

รางวัลชนะเลิศ   “ข้าวสาร”  ธวัฒน์ชัยฟาร์ม  จ.มหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “ข้าวปลาย”  ธวัฒน์ชัยฟาร์ม   จ.มหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “ถุงเงิน”  ว่าที่ร้อยตรี ชลพรรช  ใจงาม  จ.ตาก

รุ่นที่ 12 กระบือแคระ รุ่นฟันน้ำนม  เพศผู้ 

รางวัลชนะเลิศ “สังข์ทอง”  น.ส.รินทร์ลภัส  ศักดาวงศ์หิรัญ  จ.เลย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “ข้าวกล้อง”  ธวัฒน์ชัยฟาร์ม   จ.มหาสารคาม  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “กะปิ”  นายธนทัต  คชวี  จ.พิจิตร

 

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม(Grand Champion) กระบือพื้นเมืองสีดำ  เพศเมีย

ได้แก่  “เพชรมณี”  มะขามเฒ่าฟาร์ม  จ.ชัยนาท

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม(Grand Champion) กระบือพื้นเมืองสีดำ  เพศผู้

ได้แก่  “โชคมงคล”  รื่นเริงฟาร์มควายงาม  จ.อุบลราชธานี   

 

**ทีมงานฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก – รายงาน
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา