โลโก้เว็บไซต์ 3พ.ค.65เตรียมจัดงานมหกรรมความยักษ์2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

3พ.ค.65เตรียมจัดงานมหกรรมความยักษ์2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว  ครั้งที่ 5  ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
วันที่ 3 พฤษภาคม  2565  เวลา 13.30 น.  นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว  ครั้งที่ 5 ครั้งท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา