โลโก้เว็บไซต์ แข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 in NORTH  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 in NORTH

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 เมษายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จับมือ สวทช. และภาคีเครือข่ายจัดแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 in NORTH คัดเลือกตัวแทนกลุ่มภาคเหนือเข้าชิงถ้วยกรมสมเด็จพระเทพฯ
งานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดการแข่งขั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา