โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ สวทช. และภาคีเครือข่ายจัดแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 in NORTH คัดเลือกตัวแทนกลุ่มภาคเหนือเข้าชิงถ้วยกรมสมเด็จพระเทพฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา จับมือ สวทช. และภาคีเครือข่ายจัดแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 in NORTH คัดเลือกตัวแทนกลุ่มภาคเหนือเข้าชิงถ้วยกรมสมเด็จพระเทพฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 เมษายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดการแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 in North เพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มภาคเหนือ เข้าชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร S1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล  มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และนายณัฐพล นุตคำแหง รองผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 26 ทีม และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19  สำหรับผลการแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 in North มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Robot A จากกรุงเทพมหานคร รับเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ ทีม ล้านนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ได้แก่ ทีม SKR_VICTORY จากโรงเรียนสกลราชวิทยากูล จังหวัดสกลนคร รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

รางวัลชมเชย ประเภท Best Technical จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ทีม KMIDS-ZAAA จากโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และ ทีม Easy Kids-WISDOM จาก Easy Kids Robotics จังหวัดเชียงใหม่ รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

   โดยการแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 หุ่นยนต์อัจฉริยะไร้การบังคับ ภายใต้แนวคิด Self Driving Car+Logitics เป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาความสามารถพิเศษในการควบคุมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอัจฉริยะไร้การบังคับที่สามารถตอบโจทย์ระบบการจัดการส่งสินค้า ข้อมูลและทรัพยากร จากจุดต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางตามความต้องการ โดยการแข่งขันได้รวบรวมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ เข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับอาจารย์และนักศึกษา แบ่งการแข่งขันระดับภูมิภาค 3 กลุ่ม (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กลุ่มภาคเหนือ, กลุ่มกรุงเทพมหานคร) โดยทีมชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศลำดับ 1 และรองชนะเลิศลำดับ 2 จะเป็นตัวแทนกลุ่ม เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา