โลโก้เว็บไซต์ 8เม.ย.65บวงสรวงศาลหลักเมืองพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

8เม.ย.65บวงสรวงศาลหลักเมืองพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 8 เมษายน 2565 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย  จิต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา