โลโก้เว็บไซต์ 2พ.ค.65ประกาศเจตจำนงค์สุจริต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

2พ.ค.65ประกาศเจตจำนงค์สุจริต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของ
วันที่  2 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา