โลโก้เว็บไซต์ 11ก.พ.65พบผอ.ท่าทองพิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

11ก.พ.65พบผอ.ท่าทองพิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มทร.ล้านนาการประชุมหารือสร้างหลักสูตรระยะสั้นเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม
การประชุมหารือสร้างหลักสูตรระยะสั้นเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา