โลโก้เว็บไซต์ 24ก.พ.65รับเดส็จงาน100ปีราชภัฏ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

24ก.พ.65รับเดส็จงาน100ปีราชภัฏ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”
มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยอธิกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา