โลโก้เว็บไซต์ 26ม.ค.65ยินดี นักกีฬายิงปืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

26ม.ค.65ยินดี นักกีฬายิงปืน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนาเชิดชูเกียรติ นักศึกษาพืชศาสตร์ นักกีฬายิงปืน จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 มกราคม 2565   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก​   พร้อมด้วย อาจารย์สาขาพืชศาสตร์  มอบเกียรติบัตรเชิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา