โลโก้เว็บไซต์ 19ม.ค.65ทำบุญปีใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

19ม.ค.65ทำบุญปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนาทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565
วันที่ 19  มกราคม  2565   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา