โลโก้เว็บไซต์ 18ม.ค.65วันสถาปนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

18ม.ค.65วันสถาปนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ
ขอแสดงความยินดีกับ  นายกฤติยา จุ้ยเจ๊ก  นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาชั้น วท.บ.3.1A หลักสูตรเกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา