โลโก้เว็บไซต์ 17ม.ค.65งานวิจัยเซ็นทรัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

17ม.ค.65งานวิจัยเซ็นทรัล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนานิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง
งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ร่วมกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง   ซึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา