โลโก้เว็บไซต์ 10ม.ค.65ผช.ใหม่คารวะผู้ว่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

10ม.ค.65ผช.ใหม่คารวะผู้ว่า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าคารวะและแนะนำตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  
วันที่ 10 มกราคม 2565  ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และ นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา